•   511 622 734
  •   soboty i niedziele  08:00 - 20.00

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach na jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest

Mateusz Ponikiewicz na.setce.pl
ul. Wałowa 9, 32-005 Niepołomice

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

 

Jeśli wypożyczasz u nas sprzęt Twoje dane są  niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia  umowy, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, które zmierzają do zawarcia umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Twoje dane udostępnione nam przez  Ciebie lub osobę wypożyczającą sprzęt, jeśli jesteś  osobą wspólnie z wypożyczającym korzystającą ze sprzętu, są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Są to najczęściej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu).

Pozostałe dane, o ile są przetwarzane, możemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane nie są profilowane oraz nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o te dane.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych


Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym jesteśmy zobligowani udostępnić je na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Urząd Skarbowy) lub podmioty, którym powierzyliśmy ich przetwarzanie w naszym imieniu .

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji umowy, po jej realizacji przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a następnie jeśli jest to niezbędne przez okres wymagany  przepisami prawa podatkowego 5 lat. Dane przetwarzane na podstawie zgody możemy przetwarzać do czasu jej odwołania.

 

Jakie przysługują Ci prawa

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ,przeniesienia, ograniczenia  przetwarzania, sprzeciwu wobec przewarzania – w przypadkach i na warunkach określonych przez RODO . Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważasz, że dane przetwarzane są przez nas z naruszeniem prawa. Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Akceptujemy płatności kartą

Wypożyczalnia kajaków akceptuje płatności kartą

 

Style Selector

Layout Style

Background Image